lgoo2NTN là một trong những nhà sản xuất vòng bi lớn nhất thế giới. Từ khi sáng lập, NTN đã hỗ trợ sự phát triển của nhiều nền công nghiệp. NTN cung cấp nhiều loại vòng bi như: vòng bi cầu đơn rãnh sâu, vòng bi siêu nhỏ, vòng bi cầu cỡ nhỏ, vòng bi đỡ chặn tiếp xúc, vòng bi tang trống, vòng bi tỳ, vòng bi côn, trục điều khiển.


Vòng bi
products1
Ổ đũa kim
products1
Ổ có rãnh trượt (resin)
products1
Gối đỡ (sintered)
products1
Khớp nối đồng tốc
products1
Phễu rung cấp liệu
products1