logo4Ngày nay, ý thức môi trường đang là một phong trào xu thế trên thị trường thế giới. Động cơ servo một chiều của HPMSD cung cấp các giải pháp tốt nhất đáp ứng các yêu cầu về môi trường như giảm chi phí vận hành, loại bỏ rò rỉ dầu, đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài và cải thiện chất lượng, cũng như có thể điều khiển vị trí chính xác.


pro3


Động cơ Servo một chiều

pro1(Đực) pro2(Cái)

Thế mạnh của HPMSD là tùy chỉnh sản phẩm theo chi tiết kỹ thuật mà chúng tôi đề xuất để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng. Động cơ servo một chiều của HPMSD với mô-men xoắn cao ở quán tính thấp và kích thước nhỏ cung cấp giải pháp tốt nhất cho mọi nhu cầu của bạn.