NHỰA SINH HỌC HORIMASA

HEMP

hempflax3

Ngày nay, với sự quan tâm ngày càng cao về các vấn đề môi trường như Hiệu ứng nhà kính, Bảo tồn hệ sinh thái và Thiếu hụt tài nguyên, con người nên chuyển dần từ nguồn tài nguyên hoá thạch sang sử dụng nguồn tài nguyên sinh khối. Chúng tôi đã tìm thấy một nguyên liệu tự nhiên là “hemp” (một loại cây gai dầu), có thể trở thành giải pháp cho những vấn đề này. Mục tiêu của chúng tôi là phổ biến các sản phẩm nhựa sinh học từ HEMP và cung cấp các giải pháp mới cho các vấn đề môi trường. Việc sử dụng nhựa sinh học cần đi đôi với sự hợp tác mang tính toàn cầu hoá.

TRANG CHÍNH THỨC
http://horimasabp.com

CÔNG TY HORIMASA CITY FARM

CF

001-1

“Aquaponics” là hệ thống nông nghiệp mới kết hợp giữa nuôi trồng thuỷ sản thông thường và thuỷ canh trong một môi trường cộng sinh.

Vào năm 2017, chúng tôi thành lập một trang trại thử nghiệm tại tỉnh Oita, Nhật Bản

VegilabTM là một hệ thống thử nghiệm được hoạt động bởi Horimasa City Farm hợp tác với công ty Diagenetix.

TRANG CHÍNH THỨC
http://www.horimasacf.com/english/